PL EN

Ciągły mieszalnik betonu

Mieszarki ciągłego mieszaniaJest to przelotowy mieszalnik betonu do ciągłego mieszania, stosowany przy produkcji mas kruszywowych na podbudowy drogowe oraz podsypki wyrównawcze i stabilizujące podłoże. Charakteryzuje się dużą wydajnością i trwałością. Spoiwami do scalania produkowanych mas są zazwyczaj cement lub lotny popiół.


Wszystkie materiały podawane są metodą ciągłą do otworu wsypowego. Właściwe wymieszanie masy zapewnia optymalny dobór ilości łopat, kąta ich pochylenia i szybkości obrotowych wałów.

 

Mieszarka ciągłego mieszaniaTechnologia mieszania przepływowego umożliwia uzyskiwanie dużych wydajności produkcji w stosunkowo niewielkich i tanich urządzeniach.


Zbudowaliśmy w Polsce pięć instalacji wyposażonych w mieszarki ciągłego mieszania. Wszystkie były przeznaczone do ciągłej i bardzo wydajnej produkcji.


Wczytywanie...