PL EN

Mieszalnik betonu dwuwałowy

Firma nasza oferuje bardzo dobre mieszarki do wysokowydajnej produkcji betonu towarowego charakteryzujące się:

  • Mieszarka dwuwałowakrótkim czasem mieszania,
  • długą trwałością lemieszy i wykładzin,
  • dużą wydajnością,
  • możliwością mieszania kruszyw o granulacji do 150mm,
  • odpowiednią ilością ramion mieszających, dzięki czemu mieszarka miesza szybko i symetrycznie przy mniejszym zużyciu energii.

Dostępna jest szeroka gama mieszarek dwuwałowych o pojemnościach od 1,5 do 6,0 m3 . Przy największych mieszarkach wydajność betonowni może wynieść nawet 200 m3/godz.

Na specjalne życzenie jesteśmy w stanie zbudować betonownię z mieszarką dwuwałową o pojemności 9,0 m3.

Specjalna konstrukcja łopat mieszarek dwuwałowych wynikająca z wieloletnich doświadczeń zapewnia intensywne mieszanie nie tylko w płaszczyźnie wałów, lecz w całej przestrzeni koryta mieszarki.

Dwuwałowy mieszalnik betonu jest wyposażony w:

  • automatyczny układ centralnego smarowania (produkcji niemieckiej),
  • specjalnej konstrukcji oprawy łożyskowe wałów mieszających wraz z podwójnymi uszczelnieniami labiryntowymi nie dopuszczają mleczka cementowego do łożysk,
  • układ awaryjnego otwarcia klapy spustowej mieszarki (przy zaniku zasilania elektrycznego),
  • układ częściowego otwarcia klapy spustowej mieszarki.

Wczytywanie...