PL EN

Betoniarnia

Jesteśmy wyspecjalizowanym dostawcą betonowni. Zaprojektowaliśmy, dostarczyliśmy i wdrożyliśmy kilkadziesiąt instalacji, takich jak betoniarnia, dla zakładów produkcyjnych nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Kanadzie, Chorwacji oraz na Węgrzech.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla:

 • betoniarnia do produkcji prefabrykatów betonowych,
 • betoniarnia do produkcji betonu towarowego,
 • placów budowy (betoniarnia mobilna, łatwoprzestawialna lub minibetoniarnia),
 • przedsiębiorstw zagospodarowujących UPS (uboczne produkty spalania),
 • składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych,
 • producentów wykorzystujących technologię produkcji betonów w innych procesach.

Węzeł betoniarski MARPO odznacza się wysokim poziomem technicznym dzięki:

 • niezawodnym i sprawdzonym mieszarkom planetarnym lub dwuwałowym,
 • sprawdzonemu osprzętowi betonowni z niemieckiej firmy WAM GmbH,
 • sterownikom i panelom wizualizacyjnym SIEMENS,
 • sondom pomiarowym HYDRONIX,
 • systemom wagowym o klasie wyższej niż wymaga norma EN-206.

W 2008 roku wprowadziliśmy do systemu sterowania dwa rozwiązania optymalizacyjne zakwalifikowane przez ekspertów Politechniki Poznańskiej jako INNOWACJE TECHNOLOGICZNE spełniające wymagania brane pod uwagę przy przyznawaniu finansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.


Wczytywanie...