PL EN

Specjalistyczne węzły betoniarskie

Specjalistyczne węzły betoniarskie

W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenie potrafimy zaprojektować i wdrożyć różnego rodzaju instalacje do mieszania, utylizacji lub ponownego recyklingu wszelkiego rodzaju odpadów przemysłowych. Dostarczyliśmy tego typu instalacje dla klientów w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie oraz na Węgrzech.

WĘZEŁ DO MIESZANIA ODPADÓW CHEMICZNYCH Z CEMENTEM (Polska)

Podjęliśmy się zbudowania profesjonalnej instalacji do utylizacji odpadów chemicznych zalegających na składowisku w Tarnowskich Górach. Indywidualnie zaprojektowana mieszarka dwuwałowa o ciągłym mieszaniu zapewniła wyśmienite rezultaty scalania odpadów z cementem.

Prawdziwym wyzwaniem było opracowanie technologii ciągłego dozowania SZLAMU WAPIENNEGO. Systemy wagowe opracowane zostały wspólnie z firmą SIEMENS.

Nasza koncepcja produkcji sprawdziła się i zapewniła terminowe i jakościowe zakończenie zadania utylizacji przez przedsiębiorstwo BUDUS z Katowic.

WĘZEŁ DO PRODUKCJI BRYKIETÓW BETONOWYCH NA POTRZEBY WSADU DO PIECA HUTNICZEGO (Węgry, Niemcy, Wielka Brytania oraz Kanada)

Specjalistyczne węzły betoniarskieW oparciu o potrzeby technologiczne naszego klienta opracowaliśmy instalację do produkcji mieszanek betonowych z odpadów poprodukcyjnych. Podjęliśmy się zadania, gdzie cechy fizyczno-chemiczne poszczególnych składników mieszanek były dla nas wielką niewiadoma. Korzystając z okrojonych informacji technicznych opracowaliśmy technologię dozowania i mieszania składników. Słusznie podjęte decyzje na etapie projektowania urządzeń sprawiły, iż uruchomienie technologii było szybkie i sprawne. Jednocześnie musieliśmy spełnić dość wysokie wymagania odnośnie wpływu instalacji na otoczenie i pracowników. Podjęte działania w zakresie wentylacji, odpylania oraz monitoringu stężenia gazów trujących pozwoliły na uruchomienie zakładu produkcji brykietów nawet w Niemczech, gdzie fabryka funkcjonuje w otoczeniu budynków mieszkalnych.

Aktualnie pracujemy nad nowymi instalacjami do utylizacji odpadów będących ubocznymi produktami spalania węgla energetycznego oraz rekultywacji odpadów komunalnych.

Na potrzeby zakładów produkcyjnych dostarczamy także:

  • dozowniki wagowe farb (w proszku, płynne, granulaty),
  • dozowniki wagowe plastyfikatorów,
  • wykładziny ceramiczne i pancerne mieszarek,
  • system nadzoru załadunku cementu,
  • obudowy klimatyczne zasobników kruszyw.

Wczytywanie...