PL EN

Łatwoprzestawialny węzeł betoniarski

Jesteśmy w stanie zaoferować łatwoprzestawialny węzeł betoniarski o wydajności 60m3/godz. albo 45m3/godz.. Stosujemy w tych instalacjach dwuwałowy mieszalnik betonu o zarobie 2,0m3 lub 1,5m3 betonu zagęszczonego. Dzięki modułowej zabudowie oraz przemyślanym koncepcjom istnieje możliwość przeniesienia betonowni w 5-7 dni. Wszystko to jest możliwe dzięki:

  • Łatwoprzestawialne węzły betoniarskiezastosowaniu koncepcji wózka transportującego kruszywo w postaci pojemnika na tzw. wychylnym torze (brak zagłębienia pod skip),
  • okablowaniu instalacji z wykorzystaniem sieci Profibus oraz układu wtyczek przemysłowych pomiędzy poszczególnymi modułami,
  • umieszczeniu wszystkich istotnych podzespołów w izolowanym i ogrzewanym kontenerze technologicznym,
  • ustawieniu modułów węzła bezpośrednio na wyrównanym podłożu oraz prefabrykowanych mobilnych płytach fundamentowych,
  • umieszczeniu pulpitu sterującego w kontenerze sterowni przystosowanym do połączenia z instalacją za pomocą wtyczek.

Łatwoprzestawialne wytwórnie betonu posiadają zasobniki kruszywa w układzie kieszeniowym, krzyżowym lub ewentualnie liniowym (rzędowym), przy czym ze względu na mobilność ilość komór kruszywa jest ograniczona do 4 szt. a pojemność pojedynczej komory nie przekracza 15 lub 20m3.

Jednocześnie staramy się ograniczyć do 2 szt. ilość silosów cementu, przy czym klient ma do wyboru silosy 60-cio tonowe o średnicy 3m lub 50-cio tonowe o średnicy 2,4m.

system sterowania SYSBET II


Wczytywanie...