PL EN

Urządzenia dozująco-ważące

W naszej ofercie posiadamy profesjonalne urządzenia dozująco-ważące. Są one integralną częścią naszych betonowni i spełniają wymagania norm EN-206 oraz EN45501.
Projektujemy i dostarczamy także indywidualne systemy wagowe dla instalacji przemysłowych.

Do dozowania kruszyw proponujemy taśmociąg ważący umieszczony pod lejami rzędowego silosa kruszyw. Ważenie odbywa się wtedy "„porcjami" - każde kruszywo jest dozowane oddzielnie w ilościach wg receptury zadanej komputerowo.

urządzenia dozująco-ważąceDo dozowania dodatków pyłowych takich jak np. cement, popioły, pyły krzemionkowe, najodpowiedniejszym rozwiązaniem jest stosowanie wag zbiornikowych - naważanie tutaj odbywa się poprzez zadozowanie spoiw do zbiornika, do osiągnięcia pożądanej wagi i następnie spuszczeniu grawitacyjnemu popiołu do wnętrza np. mieszalnika.

Są to sprawdzone rozwiązania, najczęściej wybierane przez naszych klientów, jednak jesteśmy w stanie zaimplementować w danej instalacji także inne rodzaje dozowania jak np. ważenie ciągłe, poprzez wagi przepływowe, dozowanie objętościowe kruszyw lekkich.

Produkujemy także wagi dodatków chemicznych i barwników we wszelkiej postaci: proszki, płyny i granulaty. Wraz z wagami tych dodatków dostarczamy wszelkie niezbędne urządzenia peryferyjne: mieszadła, filtry, stacje rozładunku BIG-BAG-ów itp.

Nasze systemy sterowania kontrolują w sposób ciągły stan wag i w zależności od przyrostu lub ubytku wagi w procesie zasypywania lub opróżniania wag odpowiednio załączają lub wyłączają urządzenia wibrująco-aeracyjne. W ten sposób proces jest nie tylko bardzo precyzyjny, ale także bardzo szybki. Nasze ważenie składa się z funkcji dozowania zgrubnego oraz precyzyjnego.


Wczytywanie...