PL EN

Pomiary wilgotności

Oferujemy kompletne rozwiązania do monitorowania żądanej wilgotności w silosach kruszywa oraz uzyskiwania końcowej wilgotności betonu w mieszarce.

W praktyce, najpopularniejsze rozwiązania na jakie decydują się nasi klienci w obrębie węzła betoniarskiego to kontrola wilgotności frakcji piaskowej oraz kontrola wilgotności mieszanki w mieszalniku.

monitorowanie wilgotności w silosach kruszywaKontrola wilgotności odbywa się za pomocą mikrofalowej sondy wilgotności umieszczonej w ścianie lub dnie komory w której znajduje się frakcja piaskowa, lub w dnie mieszalnika jeżeli chodzi o pomiar w jego wnętrzu.

W skład systemu oprócz sondy wchodzą jeszcze inne elementy automatyki układu, niezbędne są także zmiany w programie sterującym - oczywiście nasza firma oferuje pomoc w pełnym zakresie tych usług.

Komputerowy system dozowania wody

Potrzebny jest do prowadzenia produkcji betonu na prefabrykaty o dokładnie regulowanej wilgotności. System w oparciu o rejestrowane zmiany wytworzonego pola magnetycznego określa aktualną wilgotność mieszanki znajdującej się w mieszalniku i koryguje ją aż do osiągnięcia zadanej wilgotności.

Na podstawie otrzymanych z komputera sterującego mieszalnią informacji typu:

  • aktualna ilość kruszywa i cementu w mieszalniku,
  • tryb dozowania dodatku chemicznego,

oraz na podstawie zawartości wilgoci w mieszarce kruszyw i cementu otrzymywanej przez pomiar sondą mikrofalową w trakcie tzw. "suchego mieszania" system ten oblicza potrzebną ilość wody do otrzymania żądanej plastyczności betonu. Następnie dozowania obliczona ilość wody, po czym następuje tzw. „mokre mieszanie" w trakcie którego komputer koryguje w sposób ciągły ilość wody w zarobie, aż do osiągnięcia wymaganej plastyczności. System ten jest prosty w obsłudze i gwarantuje wykonanie wszystkich zarobów z identyczną (zadaną) plastycznością.

System składa się z:

  • 1 sondy mikrofalowej (w osłonie ceramiczno-stalowej) montowanej w dnie mieszalnika,
  •  komputera wody (pamięć na 100 receptur plastyczności sprzężonych z komputerem mieszalni), system o prostym i przystępnym sposobie kalibrowania plastyczności, posiada funkcje sterowania oprzyrządowaniem wodnym (zawór regulacyjny, przepływomierz),
  • kolumny wodnej bezpośrednio przyłączonej do rurociągu wodnego wraz z przepływomierzem oraz pozostałym wyposażaniem.

Oprócz pracy w pełni automatycznej system oferuje także możliwość półautomatycznego dozowania wody i jej korygowania podczas sterowania ręcznego całej mieszalni. Praca półautomatyczna polega jedynie na wskazaniu początku pracy automatycznej .

Oferujemy także WŁASNE, INNOWACYJNE ALORYTMY uzyskiwania końcowej wilgotności mieszanki. W przypadku zainteresowania tą innowacją chętnie przedstawimy odpowiednie opinie jednostek naukowo-badawczych.


Wczytywanie...