PL EN

Wytwórnie mas na podbudowy drogowe

Instalacja jest przeznaczona do produkcji ciągłej mieszanek z kruszyw mineralnych lub żużla, stabilizowanych cementem lub popiołem, stosowanych na podbudowy drogowe oraz podsypki wyrównawcze i stabilizujące podłoże.

Wytwórnie mas na podbudowy drogoweCechy instalacji:

 • mieszalnik dwuwałowy ciągły: MC-200
 • wydajność nominalna: 200 m3/h. (ponad 300 T/h).
 • ilość wypełniaczy mineralnych: max. 2 kruszywa + mokry żużel
 • podawanie mokrego żużla: dozator ślimakowy
 • ilość silosów na substancje pyliste: 1 cement + 1 popiół
 • sterowanie mikroprocesorowe: SIEMENS z panelem dotykowym


Oferowana wytwórnia może być konfigurowana w paru różnych wariantach funkcjonalnych, zależnie od rodzaju wykorzystywanych do produkcji materiałów. W najbogatszej konfiguracji może ona produkować mieszanki 2 lub więcej rodzajów wypełniaczy mineralnych (kruszywa + mokre żużlo-popioły) oraz 2 rodzajów spoiw (cement i popiół lotny).

Oczywiście możemy dostarczyć odpowiednio prostsze i tańsze zestawy.

Wytwórnia wyposażona jest w dwuwałową mieszarkę przelotową do ciągłego mieszania, do której wszystkie materiały podawane są metodą ciągłą. Właściwe wymieszanie masy zapewnia optymalny dobór ilości łopat, kąta ich pochylenia i szybkości obrotowych wałów. Technologia mieszania przepływowego umożliwia uzyskiwanie dużych wydajności produkcji w stosunkowo niewielkich i tanich urządzeniach.

Wytwórnie mas na podbudowy drogoweSzybkość dozowania wszystkich składników jest regulowana przy pomocy przetwornic częstotliwości, co umożliwia ustawienie proporcji wydatków odpowiadających zadanej recepturze. Dokładność dozowania wszystkich składników jest stale kontrolowana w sposób wagowy.

Nasz INNOWACYJNY system ważenia zapewnia stałe utrzymanie dokładnych proporcji wagowych składu produkowanej mieszanki nawet w sytuacji, gdy ciągłość procesu będzie przerywana (na przykład przy produkcji jedno-samochodowych porcji mieszanki) oraz gdy używane materiały mają zmienne właściwości.

Wymieszany materiał jest wydawany z mieszarki na taśmociąg skośny i wysypywany do wywrotek poprzez kosz pośredni. Kosz pośredni służy do chwilowego zmagazynowania ciągle wytwarzanej mieszanki celem umożliwienia odjechania pełnej wywrotki i podjechania pustej.

Nasze wytwórnie zaprojektowane są na ciągłą produkcję do 360 ton/godz. Z ich wykorzystaniem nasi klienci mogą wyprodukować:

 • podbudowy drogowe (zasadnicze i pomocnicze),
 • stabilizacje podłoża,
 • chudy beton popiołowy,
 • masy na nasypy drogowe i kolejowe,
 • podsypki wyrównawcze pod drobnowymiarowe elementy betonowe,
 • masy do makroniwelacji terenów pod drogi, parkingi, place, hale przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej.

Wczytywanie...