PL EN

Węzeł betoniarski na beton towarowy

Oferujemy w pełni zautomatyzowany  węzeł betoniarski betonu towarowego o wydajności od 40 do 120 m3/godz. wyposażone w:

 • Wytwórnie betonu towarowegowysokiej klasy dwuwałowy mieszalnik betonu (o pojemnościach od 1000 do 6000l) lub planetarne (o pojemnościach od 750l do 3000l), produkowane przez renomowane firmy zachodnie,
 • wysokiej klasy elektroniczne urządzenia do ważenia i dozowania wszystkich składników mieszanek,
 • wielokomorowe silosy na kruszywa, których pojemność i ilość komór jest projektowana pod potrzeby konkretnego klienta,
 • mikroprocesorowy system starowania SYSBET II, który spełnia wymagania normy PN-EN 206-1:2003 obowiązującej wszystkich producentów betonu towarowego.

Rozwiązania techniczne stosowane w naszych wytwórniach betonu towarowego są stale doskonalone. Ostatnio do systemu sterowania SYSBET II wprowadziliśmy dwa rozwiązania optymalizacyjne, zakwalifikowane przez ekspertów Politechniki Poznańskiej jako INNOWACJE TECHNOLOGICZNE spełniające wymagania brane pod uwagę przy przyznawaniu finansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. Szczegółowy opis systemu sterowania SYSBET II można znaleźć w zakładce: Systemy sterowania.

system sterowania SYSBET II

STOSUJEMY rozwiązania techniczne, które zapewniają:

 • uzyskanie dozowania kruszywa z dokładnością  1%, a pozostałych składników z dokładnością 0,5%, przy czym dla cementu +/-1kg,
 • powtarzalność betonu w każdym zarobie,
 • automatyczną optymalizację czasów mieszania oraz opróżniania mieszarek,
 • minimalizację wpływu błędów człowieka.

STOSUJEMY rozwiązania, które zapewniają pełną kontrolę nad tym co się dzieje na węźle betoniarskim:

 • Wytwórnie betonu towarowegopodwójną rejestrację zużycia cementu dla zapewnienia szybkiego wykrywania odchyleń od normatywów,
 • ukrytą dla operatora rejestracja zdarzeń istotnych dla zużycia materiałów oraz określenia ilości i rodzaju produkowanego betonu.

STOSUJEMY sondy mikrofalowe do pomiaru wilgotności kruszyw. Ulokowanie takich sond we wszystkich komorach kruszyw drobnych, oraz dokładne ich wykalibrowanie przy pomocy wagosuszarki halogenowej zapewnia uzyskanie pełnej powtarzalności konsystencji produkowanego betonu niezależnie od zmian zawilgocenia kruszywa.

OFERUJEMY specjalistyczne wyposażenie wytwórni betonu towarowego:

 • podajniki ślimakowe, filtry workowe oraz inne wyposażenie magazynów cementu i popiołu,
 • instalacje recyklingu do utylizacji popłuczyn z betonomieszarek,
 • instalacje automatycznego mycia mieszarek,
 • kotłownie kontenerowe,
 • osprzęt laboratoryjny (praski, formy do próbek betonu, wago-suszarki)

Jeżeli ktoś produkuje betony wysokiej klasy, to powinien automatycznie umyć mieszarkę zanim zmieni recepturę!!!!

OFERUJEMY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO MYCIA MIESZARKI!


Wczytywanie...