PL EN

Kompletny system sterowania SYSBET II

"System sterowania SYSBET II posiada dwa rozwiązania optymalizacyjne, zakwalifikowane przez ekspertów Politechniki Poznańskiej jako INNOWACJE TECHNOLOGICZNE spełniające wymagania brane pod uwagę przy przyznawaniu finansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej."System sterowania SYSBET II spełnia wymagania normy PN-EN 206-1:2003 obowiązującej wszystkich producentów betonu towarowego.

Użytkownicy naszego oprogramowania mogą także produkować inne rodzaje mieszanek betonowych o ile ich urządzenia mechaniczne i pomiarowe na to pozwalają.

Nasze wielokrotnie sprawdzone i niezawodne oprogramowanie gwarantuje:

 • uzyskanie dozowania kruszywa z dokładnością 1 %, a pozostałych składników z dokładnością 0,5%, przy czym dla cementu wyniesie ona +/-1kg. -EFEKT: wysoka jakość i powtarzalność produkcji a także oszczędność cementu!!!
 • zapewnienie rejestracji produkcji i wydawania dokumentów zgodnych z normą EN 206 - 1,
 • spełnienie wymagań normy EN 45501, dotyczącej wzorcowania urządzeń ważących,
 • powtarzalność betonu w każdym zarobie,
 • oszczędność zużycia cementu i PODWÓJNA REJESTRACJA JEGO ZUŻYCIA celem rejestracji jego nienormatywnego zużycia,
 • spełnienie wymogów technologicznych dla danej klasy betonu,
 • powtarzalność betonu niezależnie od zawilgocenia kruszywa,
 • minimalizacja błędów człowieka,
 • pełna rejestracja i kontrola produkcji przy eksporcie danych do zewnętrznego komputera archiwizacyjnego,
 • ukryta dla operatora rejestracja zdarzeń istotnych dla ilości zużywanego cementu oraz ilości i rodzaju produkowanego betonu.

Szeroki i praktyczny pulpit sterowniczy wyposażony w:

 • duży i kolorowy dotykowy panel SIEMENS do wizualizacji i parametryzacji procesu,
 • sterownik programowalny SIEMENS typu S7-300 lub S7-200,
 • cyfrowe terminale wagowe zgodne z normą PN-EN 206-1:2003,
 • woltomierz, czujnik kontroli faz,
 • analogowy pomiar obciążenia napędu mieszarki w celu dodatkowej kontroli konsystencji betonu w postaci WYGODNEGO WYKRESU GRAFICZNEGO,
 • wyłącznik główny, wyłączniki silnikowe i styczniki obwodów siłowych, zasilanie 3x400V+N+PE, 50Hz,
 • oddzielny specjalizowany obwód bezpieczeństwa (certyfikowany stycznik bezpieczeństwa)
 • przekaźniki i zabezpieczenia obwodów sterowniczych.

Dokumentacja elektryczna:

 • Diagram funkcjonalny betoniarni
 • Schematy elektryczne dla dostarczanych szaf,
 • Oświadczenie o zgodności z normami EN,
 • Instrukcja obsługi dostarczonego sterowania,
 • Protokoły z pomiarów elektrycznych.


Automatyczny system sterowania mieszalnią SYSBET II - sterowanie automatyczne programowalnym sterownikiem firmy Siemens. Do obsługi systemu służy panel operacyjny MP 277B, wyposażony w dotykowy wyświetlacz kolorowy 10,4".
System sterowania pracuje na firmowym oprogramowaniu MARPO. Umożliwia pełną parametryzację procesów naważania składników, skrócenie cyklu pracy poprzez zakończenie opróżniania mieszalnika w oparciu o pomiar obciążenia prądowego oraz możliwość rozpoczęcia kolejnego zlecenia w trakcie zakończania aktualnego.
O nieprawidłowych stanach pracy układu operator jest informowany komunikatami błędów wyświetlanymi na ekranie.

Główne elementy oprogramowania SYSBET II:

Dozowanie zgrubne i precyzyjne (kruszywo, cement, woda, dodatki chemiczne, barwniki)
Parametry sposobu dozowania poszczególnych materiałów mogą być zmieniane przez operatora zależnie od bieżących potrzeb. Zmiany te są natychmiast uwzględnianie i nie ma potrzeby czekać na ich efekty do następnego cyklu mieszania.

Całkowita kontrola stanu poszczególnych wag
Dla każdej wagi mogą zostać skonfigurowane takie parametry jak: tolerancja opróżniania, czasy opróżniania i przerwy, minimalne i maksymalne czasy zasypywania i opróżniania wag.

Kolejność zasypywanie mieszalnika
Sekwencja napełniania mieszalnika, rozpoczynając od dozowania kruszyw, może zostać dowolnie skonfigurowana

Kompensacja wilgotności kruszyw
System może być tak skonfigurowany, aby przeprowadzać kompensację wilgotności wszystkich kruszyw.

Wilgotnościomierz w mieszalniku
System rozporządza interfejsem dla wilgotnościomierza mieszalnika Ludwig lub Hydronix.

Konfiguracja dostępu do systemu za pomocą haseł
Wszystkie wskazane przez kierownictwo wytwórni dane i funkcje mieszalni mogą być zabezpieczone kodem nadrzędnym (hasłem).

Archiwizacja danych zużycia
System zapisuje dzienne zużycie składników i ilości całkowicie wyprodukowane w automatycznym trybie pracy, przy czym dane te mogą zostać wyświetlone i wydrukowane dla konkretnie wskazanego, wprowadzonego przez użytkownika okresu

Zapis cykli produkcyjnych
Wszystkie dane dotyczące cykli produkcyjnych wykonanych w automatycznym trybie pracy są zapisywane

Łatwość obsługi
Dzięki maksymalnemu uproszczeniu działania system może być obsługiwany nawet przez słabiej wykwalifikowany personel.

Zarządzanie procesami produkcyjnymi
Użytkownik posiada możliwość jednoczesnego przerwania, wznowienia lub anulowania wszystkich przebiegających procesów.

Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi
Możliwe jest wprowadzanie równocześnie dwóch zleceń produkcyjnych.

Zarządzanie recepturami - pamięć receptur
Istnieje możliwość zapamiętania i archiwizowania ponad 100 receptur mieszanek.

Zarządzanie alarmami
System przechowuje w pamięci listy zaistniałych w mieszalni alarmów, które mogą być wyświetlane i drukowane.

Monitorowanie zużycia poszczególnych składników
System w oparciu o wprowadzane dane z dokumentów WZ informuje o potrzebie uzupełnienia zasobników przyprodukcyjnych cementu.

Moduł nadrzędnej kontroli parametrów betonowni
Ułatwienie dla kierownictwa wytwórni

Zewnętrzny komputer archiwizacyjny (OPCJA)
Zewnętrzny komputer archiwizacyjny jest wyposażony w odrębną bazę klientów, pojazdów oraz rejestr placów budowy, terminarz oraz książkę adresową oraz moduł drukowania i archiwizowania dokumentów WZ.


Wczytywanie...