PL EN

Silosy kruszyw

Produkujemy magazyny kruszyw o dowolnej, wymaganej przez klienta konfiguracji.

Silosy kruszyw wykonywane są w postaci zbiorników stalowych, ustawionych w rzędzie (silosy rzędowe). Silosy rzędowe mogą mieć od 3 do 8 komór o pojemnościach od 10-50 m3 każda.

silosy kruszywWyloty komór kruszyw są zamykane zasuwami sterowanymi pneumatycznie lub dozatorami taśmowymi. Dwuotworowe wyloty kruszywa gwarantują prawidłowe opróżnianie komór. Wielkość otwarcia klap segmentowych jest regulowana mechanicznie.

System sterowania dozowaniem kruszyw zapewnia, że ich dosypywanie w ostatniej fazie jest bardzo dokładne.

Komory kruszyw drobnych są wyposażane w płyty wibracyjne, umieszczone w ich wnętrzu, co bardzo skutecznie ułatwia ich opróżnianie. Zasobniki kruszyw mogą być automatycznie napełniane poprzez system taśmociągowy lub układ z elewatorem kubełkowym.

Podstawowe elementy silosa kruszyw:

 • zasuwa segmentowa komór (dwuotworowa),
 • siłownik pneumatyczny DN100,
 • wibrator komory frakcji piaskowej,
 • czujnik wilgotności piasku,
 • konstrukcja nośna komór.

Ponadto każda komora kruszyw:

 • magazyny kruszywmoże być dzielona na połówkową,
 • może być wyposażona w wibrator,
 • może być wyposażona w dozator taśmowy,
 • może mieć specjalne (bardziej strome) pochylenie ścian leja wylotowego,
 • może być wyposażona w dodatkowe klapy wylotowe (standardowo są 2 otwory wylotowe w każdej komorze),
 • może być wyposażona w czujnik wilgotności kruszyw,
 • może być wyposażona w dysze grzewcze,
 • może być wyposażona w wykładziny trudnościeralne w leju wylotowym,
 • może być zaizolowana,
 • może być zakryta poprzez unoszoną klapę,
 • może być zakryta przez obudowę klimatyczną (zadaszenie),
 • może być poszerzona (standard szerokości 2,8 do 3,5m).

Dostarczamy też taśmociągowe systemy załadunku kruszyw.


Wczytywanie...