PL EN

Stabilizowanie gruntów

Nowoczesna i pewna w działaniu wytwórnia gruntów stabilizowanych o wydajności nominalnej, chwilowej 75m3/godz. (średniej, praktycznej 60 m3/godz.). To oznacza, że taka wytwórnia będzie w stanie wyprodukować 195 000 m3 gruntu stabilizowanego w ciągu roku pracy (przy pracy dwuzmianowej - norma dzienna -13 godzin efektywnej pracy - w ciągu 250 dni w roku).

W oferowanej Instalacji wykorzystana jest tradycyjna technologia ważenia i dozowania materiałów pylistych, stosowana w naszych instalacjach. Wszystkie materiały pyliste są odważane przed rozpoczęciem cyklu mieszania i jednocześnie wsypywane w odpowiednim momencie do mieszarki zarobowej.
Produkcja na oferowanej przez nas wytwórni odbywa się w sposób cykliczny, a gotowa mieszanka (minimum 3000ltr) jest wyładowywana z mieszarki co 2-3 minuty.
Utrzymanie składu recepturowego gotowej masy jest zapewnione dzięki zastosowaniu innowacyjnego przepływowego dozowania wagowego refulatu (ważenie w locie) oraz cyklicznego ważenia składników pylistych na jednej wspólnej wadze zbiornikowej zainstalowanej nad mieszarką.
Materiały podstawowe, czyli refulat i piasek kwarcowy, lub inny, czystszy refulat są wydawane z dwóch otwartych zbiorników na zbiorczy taśmociąg skośny, przy pomocy taśmociągów wybierająco - dozujących, pracujących z wydajnością regulowana przy pomocy przetwornic częstotliwości. Łączna struga obu materiałów jest ważona przy pomocy rolkowej wagi przepływowej zainstalowanej na taśmociągu skośnym. Utrzymanie jej stabilnej wielkości zapewni warstwownica zainstalowana w zbiorniku przejściowym, do którego będą dozowane oba materiały. System sterujący, regulując szybkości taśmociągów dozujących, zapewnia utrzymanie założonych proporcji udziału obu materiałów podstawowych w strudze na taśmociągu skośnym. Taśmociąg ten podaje ciągle strugę materiałów podstawowych do wlotu mieszalnika.
Wszystkie 4 materiały pyliste będą okresowo ładowane podajnikami ślimakowymi do jednej wagi zbiornikowej.

Wilgotność końcową mieszanki można regulować, jeżeli okaże się to konieczne, poprzez zgrubne dozowanie wody poprzez wagę wody a następnie dodanie precyzyjne regulowanego strumienia wody, wprowadzanego bezpośrednio do mieszarki. Jej wydatek, wynikający z receptury jest korygowany w oparciu o pomiary wilgotności refulatu lub gotowego gruntu stabilizowanego. Zależnie od potrzeb i wyników prób technologicznych sonda pomiaru wilgotności może zostać zamontowana w zasobniku refulatu lub w dnie mieszarki.

Gotowy produkt jest wydawany z mieszarki na taśmociąg skośny, a z niego na taśmociąg rewersyjny rozdzielczy. Zastosowanie taśmociągu rozdzielczego pozwala na utrzymywanie ciągłej produkcji, nawet wtedy, gdy okresowo nie ma samochodów do jej odbioru. Taśmociąg ten kieruje strugę produktu, w jedną stronę do podstawionej wywrotki, a w drugą do zasieku odkładczego.

ŁATWOPRZESTAWIALNOŚĆ:    

Instalacja jest ustawiana na płaskich płytach fundamentowych i nie wymaga wykonywania jakichkolwiek zagłębień. Wszystkie elektryczne połączenia obiektowe są wykonane na wtyczki i szybkozłączki oraz połączenia elastyczne.


Wczytywanie...