PL EN

Neutralizacja szlamu

reaktor szlamuPrzedsiębiorstwo Techtrans (część Grupy Kapitałowej MARPO) zbudowało specjalistyczny reaktor ślimakowy o średnicy 450 mm, wraz z zabudowanym nad nim układem dozatorów celkowych. Urządzenie służy do prowadzenia procesu neutralizacji szlamu skażonego substancjami ropopochodnymi przez dodawanie wapna reaktywnego oraz katalizatora procesu.

Produkt procesu jest składnikiem brykietów opałowych. Reaktory takie mogą także służyć do higienizacji osadów ściekowych.


Wczytywanie...