PL EN

Instalacja przerobu żużlo-popiołu

W oparciu o zebrane, bogate doświadczenia przygotowaliśmy ofertę na dostawę nowoczesnych i pewnych w działaniu urządzeń technologicznych do produkcji mas stabilizacyjnych o wydajności minimum 100 m3/godz. Produkcja tych mas będzie odbywać się z wykorzystaniem popioło-żużla oraz materiałów o podobnych właściwościach fizycznych (zakres dozowania do 100 m3/godz. dla każdego składnika indywidualnie) oraz jednego rodzaju spoiwa w postaci cementu – zakres dozowania 0-20t/godz. Ilość i rodzaj dozowanych materiałów może być różny – w zależności od potrzeb inwestora.
Zespół urządzeń wyposażony jest w dwuwałową mieszarkę przelotową do ciągłego mieszania, do której wszystkie materiały podawane są metodą ciągłą do górnego otworu wsypowego. Ulegają one dokładnemu wymieszaniu pokonując całą długość koryta mieszarki w drodze do otworu wylotowego. Właściwe wymieszanie masy zapewnia optymalny dobór ilości łopat, kąta ich pochylenia i szybkości obrotowych wałów. Technologia mieszania przepływowego umożliwia uzyskiwanie dużych wydajności produkcji w stosunkowo niewielkich i tanich urządzeniach.

Szybkość dozowania wszystkich składników jest regulowana przy pomocy przetwornic częstotliwości, co umożliwia ustawienie proporcji wydatków odpowiadających zadanej recepturze. Dokładność dozowania wszystkich składników jest stale kontrolowana w sposób wagowy. Ciągły, kontrolny pomiar wagowy wsypywanych do mieszarki mas mokrego popioło-żużla jest prowadzony przy pomocy jednej wspólnej wagi taśmociągowej. Stosunek ilości popioło-żużla do ewentualnego drugiego materiału o podobnych właściwościach jest ustalany objętościowo, natomiast suma wszystkich wsypywanych do mieszarki strumieni materiałów jest kontrolowana wagowo. Spoiwo w postaci cementu jest dozowane indywidualnie przez elektroniczną wagę zbiornikową i dozator mikroporcjowy. Ten system zapewnia stałe utrzymanie dokładnych proporcji wagowych cementu do reszty składników nawet w sytuacji, gdy ciągłość procesu będzie przerywana (na przykład przy produkcji jedno samochodowych porcji mieszanki) oraz gdy używane materiały mają zmienne właściwości fizyczne.

Wymieszany materiał jest wydawany z mieszarki na taśmociąg skośny i wysypywany ostatecznie na wywrotki po przez kosz wysypowy.
Oferowana instalacja jest przystosowana do pracy w różnych lokalizacjach i każdorazowo nowa lokalizacja będzie wymagała odpowiedniego przystosowania miejsca eksploatacji po przez odpowiednią niwelację terenu i jego utwardzenie, wykonanie dróg komunikacyjnych, zapewnienia odpowiedniego zasilania w energię elektryczną, wykonanie ramp gruntowych dla ładowarki kołowej a także zgromadzenia odpowiedniego zapasu materiałów do produkcji.


Wczytywanie...