PL EN

Rekultywacja wysypisk

Przy projektowaniu tej instalacji założono, że wyposażona ona będzie w półautomatyczny system sterowania polegający na automatycznym włączaniu i wyłączaniu wszystkich urządzeń, przy czym jakość mieszanki końcowej będzie oceniać się wzrokowo i w zależności od decyzji operatora instalacji zmieniany będzie stosunek mieszanych składników. Osad z oczyszczani ścieków będzie dozowany ze stałą niezmienną wydajnością, podczas gdy wydajność dozowania popiołu będzie zależna tylko i wyłącznie od decyzji osoby sterującej produkcją.

Osad z oczyszczalni ścieków będzie załadowywany do otwartego zasobnika przyprodukcyjnego o objętości 10 m3 za pomocą ładowarki. Z zasobnika tego osad ten będzie ze stałą wydajnością podawany do mieszarki za pomocą zamkniętego przenośnika śrubowego. Natomiast spoiwo używane w produkcji (popiół elektrowniany) będzie magazynowany w silosie zamkniętym i dozowany z regulowaną wydajnością do mieszarki za pomocą podajnika ślimakowego. Wstępnie założono, iż produkty powinny mieszać się w stosunku 1:1. Wymieszany produkt jest odbierany z mieszarki na taśmociąg skośny który przetransportuje go bezpośrednio na wywrotkę. Na wniosek klienta zrezygnowano z wagi taśmociągowej zainstalowanej na przenośniku taśmociągowym skośnym.

Instalacja została zbudowana na bazie dwuwałowej mieszarki przelotowej do ciągłego procesu mieszania, gdzie wszystkie materiały podawane są metodą ciągłą do otworu wsypowego mieszarki, a następnie przed dotarciem do jego otworu wysypowego, pokonają  całą jego długość. Materiał ulegnie na tej trasie dokładnemu wymieszaniu, dzięki optymalnemu dobraniu ilości łopat, kąta ich pochylenia i szybkości obrotowych wałów. Technologia mieszania przepływowego umożliwia uzyskiwanie bardzo dużych wydajności produkcji w stosunkowo niewielkich i tanich urządzeniach.Wczytywanie...