PL EN

Produkcja mas stabilizowanych

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy instalację na potrzeby zadania ”Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry””. Dzięki dostarczonej przez firmę MARPO instalacji, składowisko odpadów zagrażające ujęciu wody miasta Gliwice zostało zlikwidowane w rekordowo krótkim czasie.

Ta w pełni automatyczna instalacja, miała za zadanie wymieszanie skażonej chemicznie ziemi wraz z cementem, tworząc w ten sposób odpady w masę obojętną dla środowiska. Zarówno skażona ziemia jak i cement dozowane są wagowo do dwuwałowego mieszalnika ciągłego a wydajność instalacji to ok. 50 t/h.

Tak jak wszystkie instalacje wykonywane przez MARPO, ta również kontrolowana jest za pomocą autorskiego systemu sterowania.


Wczytywanie...