PL EN

Mieszanie miałów węglowych

Opracowaliśmy mieszalnię miałów węglowych o nominalnej wydajności 150 m3/godz.. To oznacza, że taka wytwórnia będzie w stanie wyprodukować do 1200 m3 mieszanki w ciągu 8 godzin dnia pracy i około 30.000 ton w ciągu 25 dni przepracowanych jednozmianowo w miesiącu.

Produkcja na oferowanej przez nas wytwórni odbywa się w sposób ciągły. Jest ona wyposażona w dwuwałową mieszarkę przelotową do ciągłego mieszania, do której materiały są podawane do otworu wsypowego, ze stałą wydajności i z zachowaniem odpowiednich proporcji ilościowych. Ulegają one dokładnemu wymieszaniu pokonując całą długość mieszarki w drodze do otworu wylotowego. Właściwe wymieszanie masy zapewnia optymalny dobór ilości łopat, kąta ich pochylenia i szybkości obrotowej wałów. Technologia mieszania przepływowego umożliwia uzyskiwanie dużych wydajności produkcji w stosunkowo niewielkich i tanich urządzeniach.

Składniki mieszanki są ładowane przy pomocy ładowarki, do oddzielnych, otwartych zbiorników, stojących w rzędzie, przy rampie załadowczej. Materiał z tych zbiorników jest wydawany na zbiorczy taśmociąg skośny, przy pomocy taśmociągów wybierająco - dozujących, pracujących z wydajnością regulowana przy pomocy przetwornic częstotliwości. Utrzymanie składu recepturowego gotowej mieszanki jest zapewnione w wyniku odpowiedniego dobrania wydajności ciągłego dozowania objętościowego poszczególnych jej składników. W pełni automatyczny system sterujący, regulując szybkości taśmociągów dozujących, zapewnia utrzymanie założonych proporcji udziału materiałów podstawowych w strudze. Każda struga ze wszystkich dozowanych materiałów jest ważona oddzielnie przy pomocy rolkowej wagi przepływowej zainstalowanej na taśmociągach dozującym. Taśmociąg ten stale podaje strugę, zawierającą warstwy materiałów podstawowych, do wlotu mieszalnika.

Gotowy produkt wydawany jest z mieszarki na taśmociąg skośny, który sypie go na pryzmę na placu składowym lub bezpośrednio na naczepę wywrotki.

Cała wytwórnia jest ustawiana na płaskich płytach fundamentowych i nie wymaga wykonywania jakichkolwiek zagłębień. Takie rozwiązanie przyspiesza montaż i obniża jego koszty, oraz umożliwia uniknięcie potrzeby uzyskiwania pozwoleń na budowę.

Ze względu na kontakt z pyłem węglowym wszystkie urządzenia i cała instalacja elektryczna są wykonane w klasie przeciwwybuchowej ATEX.


Wczytywanie...